ห้องพักรายวัน

ห้องเดี่ยว

Insert type Here

ราคาห้องพักรายวัน

ราคาเริ่มต้นที่ 300-600

แอร์ เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น น้ำอุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ราคาห้องพัก

ราคาเริ่มต้นที่ 1,825

 

ห้องพักรายเดือน

ห้องเฟอร์นิเจอร์

Insert type1 Here

ราคาห้องพัก

ราคาเริ่มต้นที่ 1,825

ห้องเฟอร์นิเจอร์

พร้อมแอร์

Insert type2 Here

ราคาห้องพัก

ราคาเริ่มต้นที่ 1,900-3,000